Partner

VSG

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is een wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in de sportgeneeskunde. De VSG bijna 400 leden, waaronder sportartsen, aios-sportgeneeskunde en sportartsen niet praktiserend. De overige leden zijn huisartsen, sociaal geneeskundigen en/of medisch specialisten met grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van de sportgeneeskunde. 

De vereniging heeft als statutaire doelstelling ‘het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportgeneeskunde alsmede het behartigen van de belangen van haar leden’.

Voor meer informatie over de VSG: https://www.sportgeneeskunde.com/vereniging-voor-sportgeneeskunde-vsg