Redactie

De multidisciplinaire redactieraad van Sport & Geneeskunde bestaat uit:

Hoofdredactie:
Dr. S. de Jonge

Eindredactie:
Mevr. N. Eyssen

De redactie bestaat verder uit:
  • Dr. R.E.H. van Cingel
  • Prof. dr. J. Gielen
  • Prof. dr. A.P. Hollander
  • Dr. D.E. Meuffels
  • Mevr. drs. N.M. Panhuyzen-Goedkoop
  • Prof. dr. K. Peers
  • Prof. dr. F. Struyf
Heeft u vragen van redactionele aard, dan kunt u terecht bij Nicole Eyssen, voor de eindredactie van Sport & Geneeskunde, via telefoonnummer 030-707 30 00 of via e-mail nicole.eyssen@sportsmedia.nl. 

Voor wat betreft het insturen van manuscripten verwijzen we u graag naar de auteursrichtlijnen en Manuscript Manager.